Uncategorized @tr

KENT MOBİLYASI İSTANBUL

By 24 Ağustos 2019 No Comments

Kent mobilyası İstanbul, mekanların oluşturduğu bir bütünü kapsamaktadır. Mekan içinde tasarlanmış olan, özgünleştirilmeye devam edilen donatı elemanları mekanı düzenlerken bunun yanında kent içindeki donatı alanları için de bir sistematik oluşturulmalıdır.

kent mobilyası istanbulMekan sisteminde başlayan tasarım çalışmaları, planlama aşamasında kent içerisinde aktivite çeşitliliği oluşturmaktadır. Mekanı donatma vesilesi ile başlamakta olan tasarımsal süreç kent ölçeğinde kentsel alanların yayılmasına olanak sağlamaktadır. Donatı elemanları için gerekli olan bir takım tasarım ölçütleri mevcuttur. Bunlar doğru bir şekilde ve uygun olarak kullanıldığı taktirde kent konforunu ve yaşam kalitesini arttırıcı tasarımlar ortaya çıkmasında pay sahibi olacaktır. Bu tasarımsal süreçte oluşturulmakta olan donatı elemanları kentlerin kimliğini, mimari yapı ile uyumunu ve tüm imgesel özelliklerini bünyesi içerisinde bulundurmak zorundadır.

 

Kent Mobilyalarının Özellikleri

Kent Mobilyaları İstanbul, kentin işlevsel ve estetik yargılarından biri olmakla beraber hizmet sunduğu çerçeve açısından da belirli bir yaş aralığı, cinsiyet veyahut maddi durumuna bağlı olmamakta, bütünnü içinde kapsamaktadır. Bununla birlikte Kent Mobilyaları İstanbul, kent kimliği açısından önemli olan ve merkeze alınması gereken bir dinamikliktir. Bu durumun ortaya çıkması kent mobilyalarının fiziki halleri nedeni ile kentlilerin algıladığı tüm kentsel ilişkilerin oluşturduğu mekan ve ortamlarda bulunmalarından kaynaklı olmasındandır. Belirtmekte olduğumuz nedenle tutarlı bir kent kimliğinin oluşturulmasında kent mobilyalarının bilinç çerçevesinden çıkmadan tasarlanması gerekli olmaktadır.

 

Kent Mobilyalarının Önemi

Kent Mobilyaları İstanbul, İstanbul şehrinin kültürel özelliklerini baz alarak çeşitlenmekte olan donatı elemanları özelliğindedir. Bu elemanlar, kent kimliği ile toplum hayatını kolaylaştırmak, toplumsal iletişimlerin maksimuma ulaşmasını sağlamak yönünden çok önemli bir role sahiptir, gerekli olan bir husustur.

Kent Mobilyaları İstanbul; çevrenizde cadde, sokak, yol, otopark, teras, yaya yolları ve meydanlar ile rekreasyon amaçlı ( Rekreasyon: yapay olan kurallara yer vermeksizin yapılmakta olan, fiziksel etkinliğe dayalı olan bir eğlencedir. Kazanç amacı asla güdülmemektedir. Devamlılık zorunluluğu olmaksızın, kişiyi tazelemekte olan ve çevresi ile etkileşimine büyük katkılarda bulunan bir zaman geçirme yoludur. ) genel ya da özel kullanım alanlarında yer verilen oturma, barınma vb. Gibi işlevleri destekleyen özgün tasarım ürünleridir.

Leave a Reply